Menu

Bilforsikring

Beregn bilforsikring: Sådan beregner selskaberne din pris

Når du beregner bilforsikring, fastsættes din pris på baggrund af en række forskellige faktorer.

Af Tobias Mølgaard Sørensen | Senest opdateret 7. February 2018 | Læsetid: 12 minutter

beregn-bilforsikring

I denne guide vil vi gennemgå nogle af de faktorer, der kan påvirke prisen når du skal beregne bilforsikring. Ikke alle selskaber vægter faktorerne lige højt, og det kan være forskelligt hvilke faktorer, selskaberne finder relevante.

14 faktorer der påvirker din pris

1. Anciennitet

Din anciennitet siger som udgangspunkt noget om din erfaring som bilist, og dette kan have en væsentlig indflydelse på din skadesrisiko og dermed også din pris. Jo mere erfaring du har, jo mindre er sandsynligheden for, at du påfører skade på din egen eller andres biler.

Derfor er denne faktor vigtig, når du skal beregne bilforsikring. Det kan dog være besværligt at gennemskue reglerne for, hvordan man optjener anciennitet, da dette er noget, der varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Ved de fleste selskaber, optjener du anciennitet, når du har skadesfrie år. Disse skadesfrie år tæller ikke fra den dag, du får dit kørekort, men fra den dag du tegner en bilforsikring eller bliver registreret bruger af en bil. Nogle forsikringsselskaber har også helt andre betingelser for at optjene anciennitet.

Hos eksempelvis IDA Forsikring optjener du anciennitet fra den dag du melder dig ind i fagforeningen IDA. Det betyder, at hvis du har været fagforeningsmedlem i 4 år, men aldrig har haft bilforsikring, vil du alligevel have 4 års anciennitet. Prisforskellene med og uden optjent anciennitet kan være ret markante.
beregn bilforsikring
I flere undersøgelser har vi set, at en bilist med 4 til 5 års erfaring kan få den halve pris af en nybagt bilist. Det kan derfor være en god idé, når man er ung, at blive skrevet ind som registreret bruger på sine forældres bil, så man tidligt kan begynde at optjene anciennitet.

De første prisforskelle vil dog være at se i de første år – sammenligner man prisen mellem 5 og 10 års erfaring, vil denne altså ikke være nær så stor.

2. Skadeshistorik

Når du beregner bilforsikring vil langt de fleste forsikringsselskaber spørge til hvor mange år, du har været skadesfri. Din skadeshistorik kan sige en del om din risiko for skader i fremtiden og er derfor noget, langt de fleste forsikringsselskaber tager med i deres risikovurdering og dermed også deres prisberegning.

Med skadeshistorik menes dog ikke nødvendigvis, hvor mange skader du har haft i en bil, men nærmere hvor mange skader du har anmeldt til et forsikringsselskab. Hvis du har punkteret et dæk på en kantsten, eller har skrabet bagpartiet på din bil op af postkassen uden at anmelde det til din forsikring, vil det altså ikke påvirke prisen på din forsikring.

Nogle forsikringsselskaber spørger til, hvor mange skader du har anmeldt de sidste 3 år, andre de sidste 6 år og nogle undlader helt at inkludere denne faktor i deres beregning. Anciennitet og skadeshistorik hænger altså på mange måder tæt sammen, da skadefrie år i mange tilfælde er sådan anciennitet optjenes.

3. Hvorvidt du er elitebilist

Mange forsikringsselskaber har en trinreguleret pris på bilforsikring. Det vil sige, at du indtræder på et trin afhængigt af din alder, anciennitet og/eller antallet af forsikringer ved selskabet. For hvert nyt trin bliver forsikringsprisen lavere. Flere forsikringsselskaber opererer også stadig med et såkaldt “Elitebilistprogram”.

Elitebilist vil altså ofte være det højeste trin på forsikringsselskabernes trinsskala. Opnår du status af elitebilist, kan du eksempelvis få rabat på din bilforsikringspræmie, få en lavere selvrisiko eller få en fast præmie uden bonustab. Altså en bilforsikring hvor prisen ikke stiger, hvis du får en skade.

Læs mere i vores guide: Sådan bliver du elitebilist

4. Sikkerhed på din bil

Din bil spiller også en væsentlig rolle i hvilken pris, forsikringsselskaberne kan tilbyde dig på bilforsikring. Her medregnes blandt andet bilens type, mærke, model, alder og motorstørrelse. Hvis du har en bil, der har høj sikkerhed (målt i NCAP-test), vil denne være billigere at forsikre end en bil med lav sikkerhed. Det skyldes, at skaderne på en sikker bil ofte vil være mindre og dermed også billigere at reparere.

5. Motorstørrelse

Større biler er generelt mere sikre i trafikuheld, og kan derfor også være billigere at forsikre. Dette gælder dog ikke hvis motorstørrelsen er større. En bil med større motor har flere hestekræfter og derfor også en højere skadesrisiko.

6. Alder på bilen

Alderen på din bil er en væsentlig faktor, når prisen på din kaskoforsikring beregnes. Først og fremmest skyldes det, at en ældre bil oftere bryder sammen og oftere skal repareres. Derudover er sikkerheden på ældre biler ofte også lavere, og de bliver derfor nemmere totalskadede. Endeligt kan delene til en gammel bil være sværere at fremskaffe og dyre i forhold til værdien på bilen.

7. Samlerabat og andre rabatter

Mange forsikringsselskaber tilbyder samlerabat, onlinerabat eller forskellige former for pluskunderabatter. Der er forskellige kriterier fra selskab til selskab for at kunne få disse rabatter. Fælles for de fleste selskaber er du kan få en samlerabat på op mod 15%, hvis du samler flere forsikringer i samme selskaber.

Her sættes normalt et krav om, at du skal have både bilforsikring, indboforsikring og hus- eller ulykkesforsikring ved selskabet. I forbindelse med samlerabat skal du dog være opmærksom på, at det ofte er billigere at sammenligne alle dine forsikringer og vælge det billigste selskab til hver forsikring, frem for at samle alle forsikringer ved et selskab og få samlerabat.

8. Sandsynlighed for tyveri

Nogle bilmodeller er mere attraktive for biltyvene, hvis du har en bil, der ofte er udsat for tyveri, kan dette altså også have en indflydelse på præmieberegningen.

9. Din bopæl

Udover modellen på din bil, kan hvor du bor også sige noget om sandsynligheden for tyveri, samt hærværk, Bilka buler og andre skader. De fleste ulykker sker nær hjemmet, så bor du i et tætbefolket område, er skadesrisikoen højere, end hvis du bor et sted med færre mennesker og mindre trafik. Derfor tages hvor du bor med i beregningen, når du skal have en pris på bilforsikring.

10. Din alder

Unge mennesker har statistisk set større skadesrisiko og vil derfor også skulle betale en højere pris for bilforsikring. Det skyldes at unge mennesker oftere er indblandet i uheld end midaldrende og ældre mennesker.

“Din alder er en af de vigtigste faktorer for din pris, og vi ser faktisk flere selskaber, hvor din alder er den eneste variabel for at blive elitebilist.” – Kristian Pitzner, Adm. Direktør i Samlino.dk

Hos nogle selskaber vægtes alder også langt over anciennitet. Dette kan ses på kravene for at blive elitebilist. Hos nogle forsikringsselskaber er der nemlig ikke krav om et særligt antal års anciennitet. Her kan du nemlig blive elitebilist automatisk, når du eksempelvis fylder 28 år.

Se her: Billig bilforsikring til unge

11. Hvor meget du kører

Nogle selskaber kigger også på hvor meget du kører, når de skal beregne prisen på din bilforsikring. Jo mere du kører, jo større kan risikoen være, for at der sker en skade. Det kan derfor have en væsentlig indflydelse for prisen på din bilforsikring, om du er en moderat bruger, der kører 15-20.000 kilometer om året eller en hyppig bruger, der kører 30-50.000 kilometer om året. Flere selskaber er dog begyndt at se bort fra denne faktor. Her tæller eksempelvis If Forsikring.

12. Din selvrisiko

Det virker måske som om de fleste af faktorerne er lidt ude af dine hænder. Jo, du kan selvfølgelig købe en ny bil, eller flytte et andet sted hen, men din alder og anciennitet er ikke lige til at lave om på. Der findes dog også måder, hvorpå du kan påvirke beregningen af din pris, uden at skulle lave nogle drastiske ændringer.

En af de nemmeste måder du kan påvirke prisen på din bilforsikring er nemlig ved at ændre din selvrisiko. Din selvrisiko er det beløb du selv skal betale, hvis du anmelder en skade til dit forsikringsselskab.

Valgmulighederne for selvrisici varierer fra selskab til selskab. Nogle selskaber tilbyder kun en fast selvrisiko på 5.000 kroner, hvor andre tilbyder en række forskellige selvrisici mellem 0 og 20.000 kroner. Fordelen ved at have en lav selvrisiko er, at du ikke skal betale så meget, hvis du laver en skade.

Der kan dog være store besparelser, hvis du bruger modsatte taktik og vælger en stor selvrisiko, da din forsikringspræmie vil falde drastisk. I tidligere undersøgelser har vi kigget på besparelserne ved at vælge en højere selvrisiko. Her fandt vi, at vores testperson kunne opnå en besparelse på op mod 2500 kroner årligt, ved at vælge en selvrisiko på 7000 kroner frem for 3000 kroner.

Ved at vælge en højere selvrisiko, påtager du selv en større del af den økonomiske risiko i tilfælde af en skade. Inden du vælger en højere risiko, bør du dog vurdere hvor stor en økonomisk byrde, det ville være, hvis du fik en skade. Hvis det kan vælte dit budget, at skulle betale en høj selvrisiko, i tilfælde af at du får en skade, gør du klogt i at vælge en lavere selvrisiko og betale en højere årlig præmie.

13. Andre brugere

Når du tegner en bilforsikring, har du muligheden for at skrive andre brugere ind i din police. Det kan eksempelvis være din partner eller dine børn. Der skal angives den primære bruger af bilen samt andre faste brugere. Hvis de to primære brugere af bilen er samlevende eller ægtefæller, påvirker det ikke prisen på bilforsikringen.

Er dette ikke tilfældet kan andre registrerede brugere godt have en indflydelse for prisen på din bilforsikring. Skriver du eksempelvis dit barn ind i din police, og har denne en ung alder og ingen eller lidt erfaring, vil dette i mange tilfælde betyde en højere pris på din bilforsikring. Fordelen ved at skrive andre brugere ind i policen er, at disse andre registrerede bruger vil optjene anciennitet i den periode, de er skrevet ind i forsikringspolicen.

Hvis du er førstegangskøber og ikke selv har optjent anciennitet, kan man være fristet til at tegne en forsikring i eksempelvis sine forældres navn og dermed opnå besparelser på forsikringspræmien. Hvis forsikringsselskabet ikke er oplyst om, hvem den primære fører af bilen er, kan du dog risikere ikke at være dækket i tilfælde af en skade, og i værste fald kan selskabet melde dig for forsikringssvindel.

Vil du vide mere om forsikring til unge bilister? Så læs med her på siden, hvor vi guider dig i alt du skal vide om bilforsikring til unge.

14. Dine tilkøb

Når du tegner en kaskoforsikring eller ansvarsforsikring, bliver du oftest tilbudt muligheden for en række tilkøb. Disse tilkøb påvirker naturligvis beregningen af prisen på bilforsikring. Disse tilkøb vil oftest være ekstra dækninger, som eksempelvis udvidet glasdækning, ung bag rattet eller autohjælp. Hvis du gerne vil holde forsikringspræmie nede, kan du begrænse dine tilkøb, og på denne måde spare penge. Lige så vel som med en høj selvrisiko, kan dette dog ende med at koste dig mange penge, hvis du får en skade eller får brug for vejhjælp.

Leder du efter Bilforsikring?

Du kan spare op til 3.000 kr. om året hvis du vælger den rigtige bilforsikingspakke