Ordliste til billån

Er du i tvivl om termerne og begreberne inden for billån, så tag et kig på vores ordliste. Her får du en god forklaring af væsentlige begreber, så du kommer ind i jargonen.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring er den obligatoriske forsikring, som du skal underskrive inden du må køre i bilen. Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som du pådrager dig, hvis du forvolder skade på andre personer eller genstande. Derudover kan du ofte få en førerulykkesforsikring med i din ansvarsforsikring, hvilket gør at du er dækket hvis du kommer til skade i et solouheld.

Bilbogen

Bilbogen er det register hvori du bliver registreret som ejer af din bil. Det er her tinglysningen af bilen foregår. Du skal derfor også sikre dig at der bl.a. ikke er en restgæld i bilen, hvis du køber denne privat.

En garanti fra sælger om, at der ikke er restgæld eller pant i bilen, sikrer dig ikke mod tredjemands ejerskab. Er der f.eks. tinglyst ejendomsforbehold i bilen, kan bilen kræves udleveret af den, som har ejendomsforbeholdet, og en sådan udlevering kan du ikke modsætte dig.

Debitorrente (effektiv rente)

Lånets årlige rente inklusive renters rente bliver kaldt for debitorrenten. Debitorrenten er den effektive årlige rente, og tager højde for hvor ofte renten bliver tilskrevet lånet. Eksempelvis vil debitorrenten være højere hvis den bliver tilskrevet hver måned, end hvis den bliver tilskrevet hvert halve år.

Fastforrentet billån

Når du tager et billån med en fast rente, kender du ydelserne gennem hele perioden. Renten på et lån med fast rente, er derfor typisk højere end lån med en variabel rente.

Kaskoforsikring

Når du skal have en forsikring til din bil, dækker kaskoforsikringen skade på selve køretøjet. Foruden egentlige kørselsskader dækkes normalt også skade, der er forårsaget af brand, tyveri og hærværk. Derudover er ansvarsforsikringen altid med i en kaskoforsikring.

Købsaftale (slutseddel)

Købsaftalen er den lånekontrakt, hvor lånet er beskrevet i forhold til gebyrer, rente og vilkår. Det er det dokument, som kreditor og debitor skriver under på, der gør lånet gyldigt.

Løbetiden

Et låns løbetid er perioden fra lånets start til det skal være betalt tilbage. Løbetiden er derfor afhængig af både den udbetaling man har fra starten, samt hvor mange penge man betaler af på lånet om måneden.

Rentesats

Rentesatsen er den årlige procentsats, banken eller finansieringsselskabet kræver som betaling for at du kan låne penge. Det er derfor en måde at sammenligne lån på, da et lån med en lav rente oftest er billigere end et lån med en høj rente.

Stiftelsesprovision

Når du optager et lån, vil der være en etableringsomkostning i form af en stiftelsesprovision, som betales for oprettelsen af selve lånedokumentet. Det kan enten være fast eller variabel, alt efter hvilken udbyder du vælger.

Tinglysningsafgift

En tinglysning af en bil er en offentlig registrering af et ejendomsforhold. For at overtage rettigheden til en bil, skal man derfor betale en tinglysningsafgift til staten. Grundbeløbet er på 1600 kr. men, derudover skal du i nogle tilfælde også betale en tillægsafgift. Tillægsafgiftens størrelse afhænger af værdien på bilen.

Udbetaling

Når du skal tage et billån vil du ofte skulle betale en hvis procentdelen af bilens pris til at starte med, som betegnes som en udbetaling i procent. Eksempelvis forlanger de fleste bilforhandlere 20% af bilens pris i udbetaling for at give et lån.

Variabelforrentet billån

Et lån med en variabel rente er et lån, hvor renten både kan blive højere eller lavere gennem lånets løbetid alt afhængig af, hvad pengeinstituttet sætter renten til. Det betyder at de månedlige ydelser kan ændre sig, efter man har optaget lånet. Variabel rente er typisk lavere end renten på et fastforrentet lån, da man løber en risiko for om renten stiger.

Ydelsen

Afbetaling på lånet bliver betegnet som den ydelse man betaler tilbage på lånet. Afbetalingen på et billån vil typisk skulle betales månedligt, og kan her på siden ses som ”månedlig ydelse”.

ÅOP (Årlig Omkostning i Procent)

ÅOP er udtryk for de samlede omkostninger for et lån udtrykt i procent pr. år. Alle omkostninger, herunder diverse etableringsomkostninger og andre engangsomkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Du skal derfor mere kigge på ÅOP end rentesatsen, når du vælger et billån, da det giver et mere realistisk billede af dine samlede omkostninger ved at låne pengene.

Hvis du er på udkig efter den laveste ÅOP til dit billån, kan du sammenligne billån med Samlino.

Sammenlign og køb i tre simple trin

TRIN 1

Vælg hvilken kategori du vil sammenligne

TRIN 2

Sammenlign tilbudene

TRIN 3

Vælg den bedste løsning for dig