Pristjek: Få det billigste a-kassekontingent i 2019

|Posted by | A-kasse, Alle opslag
Tags: ,

A-kasse priser

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i den rette a-kasse? Det er forståeligt, for mange ved nemlig ikke, hvad de skal kigge efter, når de skal tilmelde sig en a-kasse. Prisen er en af de parametre, a-kasserne konkurrerer på, og derfor har vi hos Samlino.dk undersøgt prisen for et a-kassekontingent hos alle danske a-kasser. Vi giver dig i denne artikel overblikket, så du kan spare tid, penge og finde den rette a-kasse til dig og dine behov.

Sammenlign a-kasser allerede nu! Få overblikket og spar penge

At være medlem af en a-kasse er alfa og omega for din sikkerhed på jobmarkedet. Den er så at sige kammeraten, der griber dig, hvis du falder. Helt konkret vil du, såfremt du bliver afskediget, modtage dagpenge, hvis du har betalt og betaler kontingent til en arbejdsløshedsforsikring.

Oversigt over a-kassekontingentspriserne i 2019

I tabellen herunder får du overblikket over de forskellige a-kassers administrationsbidrag og samlede kontingentsatser:

Danmarks billigste a-kassekontingent 2019
A-kasse Optager Administrations
-bidrag
Månedlig pris Årlig pris Trustpilot score
(Anmeldelser)
Noter / Fokusområde
DSA logo

DSA

Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 83 kr. 438 kr. 5.256 kr. 7,7
(266)
 Sundhedsfaglig a-kasse.
AKA logo
AKA
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 85 kr. 440 kr. 5.280 kr. 8,3
(497)
Akademikere.
Bupl A-kasse
BUPL
Alle lønmodtagere indenfor bestemte faggrupper. 90 kr. 445 kr. 5.340 kr. 2,4
(18)
 Pædagoger.
ftf-a-logoFTFA
Alle lønmodtagere og selvstændige 93 kr. 448 kr. 5.376 kr. 6,6
(610)
Intet specifikt fokusområde.
Lærernes a-kasse
LAKA
Alle lønmodtagere indenfor bestemte faggrupper. 97 kr. 452 kr. 5.424 kr. 0,0
(0)
Lærere.
AJKS LogoAJKS Alle lønmodtagere og selvstændige 100 kr. 455 kr. 5.460 kr. 4,5
(4)
Journalistik, kommunikation og sprog.
Socialpædagogerne A-kasseSL Alle lønmodtagere indenfor bestemte faggrupper. 104 kr. 459 kr. 5.508 kr. 5,6
(18)
Socialpædagoger.
Ledernes a-kasseLH
Alle lønmodtagere og selvstændige 109 kr. 464 kr. 5.568 kr. 8,4
(199)
Ledere.
Min a-kasseMin
A-kasse
Alle lønmodtagere og selvstændige 115 kr. 470 kr. 5.640 kr. 7,6
(273)
Intet specifikt fokusområde.
Business Danmark a-kasseBusiness
Danmark
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 115 kr. 470 kr. 5.640 kr. 8,9
(143)
Salg og marketing.
det-faglige-hus-logo
Det
Faglige
Hus
Alle lønmodtagere og selvstændige 121 kr. 476 kr. 5.712 kr. 7,9
(1.351)
Intet specifikt fokusområde.
Frie Funktionærer a-kasse
Frie 
Alle lønmodtagere og selvstændige 124 kr. 479 kr. 5.748 kr. 9,4
(966)
Intet specifikt fokusområde.
 Krifa a-kasseKrifa Alle lønmodtagere og selvstændige 130 kr. 485 kr. 5.820 kr. 8,2
(982)
Intet specifikt fokusområde.
Magistrenes a-kasse MA Alle lønmodtagere og selvstændige 134 kr. 489 kr. 5.868 kr. 6,6
(141)
Magistrene.
ca-logoCA Alle lønmodtagere og selvstændige 134 kr. 489 kr. 5.868 kr. 9,0
(315)
Højtuddannede i erhvervslivet.
HK logo
HK
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 137 kr. 492 kr. 5.904 kr. 2,5
(287)
Handel og kontor.
Teknisk Landsforbund logo TL Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 138 kr. 493 kr. 5.916 kr. 6,2
(40)
Teknik, design eller byggeri.
Ase logo
ase
Alle lønmodtagere og selvstændige 138 kr. 493 kr. 5.916 kr. 5,4
(647)
Intet specifikt fokusområde.
 Fødevareforbundet NNF logo
NNF
Alle lønmodtagere indenfor bestemte faggrupper. 146.17 kr. 501,17 kr. 6.014,04 kr. 5,0
(5)
Bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien.
foa-logo FOA Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 151 kr. 506 kr. 6.072 kr. 3,8
(61)
Social- og sundhedsvæsenet, pædagogik, kost-servicebranchen og teknik-service-branchen.
Dansk Metal logo
Dansk
Metal
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 151 kr. 506 kr. 6.072 kr. 3,3
(90)
Alt fra industri, guld- og sølvsmedebranchen til IT og telekommunikation.
 3F logo3F
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 152 kr. 507 kr. 6.084 kr. 3,1
(667)
3F har en byggegruppe, transportgruppe, industrigruppe, en “offentlig” gruppe, privat service-, hotel- og restaurationsgruppe og en “grøn” gruppe.
BFA logo BFA Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 152 kr. 507 kr. 6.084 kr. 0,0
(0)
Paraplyforbund for Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Fiskernes Forbund og Dansk Artist Forbund.
 Dansk el-forbundDEF
Alle lønmodtagere og selvstændige indenfor bestemte faggrupper. 155 kr. 510 kr. 6.120 kr. 4,8
(12)
El-branchen.
 Dana logoDANA
Alle lønmodtagere og selvstændige 236 kr. 591 kr. 7.092 kr. 7,0
(189)
Nuværende og fremtidige selvstændige.

Data indhentet 04/01/2019.

Find billig a-kasse med fagforening Sammenlign selskaberne efter dine behov

Noter, at du automatisk får skattefradrag for dine indbetalinger til a-kassen.

HUSK: Dagpengesats er uafhængig af a-kasse

Hvad angår beløbet på din dagpengesats, er det således, at du maksimalt kan få 90% af din tidligere løn. Derudover kan du ikke få udbetalt en højere dagpengesats end “maksimumsatsen”, der i 2019 ligger på 18.866 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede.

Denne dagpengesats eller “fyringskompensation” er altså vigtig, da den sikrer dig, at du og din privatøkonomi ikke falder helt igennem ved et fyringstilfælde. Derfor anbefaler vi dig på det kraftigste at være medlem af en a-kasse, der, som skrevet tidligere, står for at udbetale dine dagpenge.

Husk i øvrigt også på, at din individuelle dagpengesats ikke skifter fra a-kasse til a-kasse. Den er konstant eller uafhængig, og du vil få samme beløb udbetalt uanset navn på a-kasse – såfremt du bliver fyret. Hvis dit kernebehov dækkes af forsikringen mod arbejdsløshed via dagpenge, bør du derfor vælge en a-kasse med et a-kassekontingent i den lave ende af prisskalaen, da dagpengeproduktet ikke er af ringere kvalitet end hos en tilsvarende dyr a-kasse.

Hvad bestemmer prisen på din a-kasse?

Prisen, dvs. den månedlige kontingentsats på din arbejdsløshedsforsikring, bestemmes primært af tre faktorer, hvoraf kun én varierer fra a-kasse til a-kasse. Vi starter med at ridse de to faktorer op, der er konstante i dit kontingent:

Statsbidrag:

Som ordet antyder, er et statsbidrag et bidrag til staten. Dog overføres bidraget først til din a-kasse, hvorefter a-kassen sender det fulde beløb videre til staten. Det er nemlig staten, som finansierer dine dagpenge, og det gør de ved hjælp af dette statsbidrag.

I 2019 ligger statsbidraget på 348 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 232 kr. per måned som deltidsforsikret.

Bidrag til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension):

Det kan lyde fremmed, at man på regningen skal betale til de tre bogstaver “ATP”. Det betyder blot, at du gennem dit a-kassekontingent betaler for en lovpligtig eller tvungen pensionsopsparing. Således har dig og din arbejdsgiver pligt til at indbetale hertil.

I 2019 ligger ATP-satsen på 7 kr. Hver måned betaler du altså via din a-kasse 7 kr. til din pensionsopsparing.

Om ATP

Vidste du i øvrigt, at ATP blev oprettet ved lov af Folketinget helt tilbage i 1964? Det er altså flere generationers tradition at bidrage til ATP.

Administrationsbidrag:

Dette bidrag er forskelligt fra a-kasse til a-kasse. Det skyldes, at administrationsbidraget går til a-kassen alene, da de selv fastsætter beløbet og bruger det til, som navnet indikerer, deres egen administration. Det er altså på dette punkt, at de forskellige a-kasser blandt andet konkurrerer, og derfor her der kan spares penge.

Sammenlign a-kassernes priser Find den billigste til dine behov

DSA har det billigste a-kassekontingent

DSA er billigst! Af ovenstående tabel, og analysen den repræsenterer, fremgår det, at DSA har et a-kassekontingent, der er billigere end alle de andres. DSA – eller Din Sundhedsfaglige A-kasse – kræver et administrationsgebyr på blot 83 kr. Dermed ender du med at betale 438 kr. om måneden og 5.256 kr. om året. A-kassen præsterer pr. 03/01/2019 samtidig en trustpilot score på 7,7.

Din Sundhedsfaglige A-kasse er dog kun en a-kasse for sundhedsuddannede. Derfor er det ikke alle, som kan nyde godt af deres billige a-kassekontingent. At være sundhedsuddannet indebærer at være uddannet inden for et naturvidenskabeligt område, der beskæftiger sig med mennesker. Eksempler herpå er medicin, psykologi, læge, sygerplejerske, social- og sundhedsassistent, fysioterapi med videre.

I stedet kan alle skifte til FTF-a, der tilbyder det billigste abonnement blandt de tværfaglige a-kasser. De tværfaglige a-kasser kan have et specifikt fokusområde, men de optager som regel alle. FTF-a tilbyder deres a-kassekontingent til 448 kr. om måneden, hvoraf 93 kr. går til administrationsbidrag. 5.376 kr. koster det derfor at være medlem af FTF-a om året som fuldtidsforsikret. FTF-a har pr. den 4. januar 201, en trustpilot-score på 6,6.

FOA leder an i prisstigningerne

Her ved årsskiftet er alle a-kassekontingenterne ændret.

Det skyldes dels, at statsbidraget er steget med 4 kr. (fra 344 kr. til 348 kr.), og dels at de enkelte a-kasser har øget deres administrationsbidrag. Bidrag til ATP ligger fortsat på 7 kr. / md.

FOA står for den vildeste prisstigning og har øget deres krævede administrationsbidrag med 20 kr. per måned. Derfor stiger den samlede kontingentsats med 24 kroner, da statsbidraget jo er steget med 4 kr. Det koster altså yderligere 288 kr. at være fuldtidsforsikret hos FOA i år 2019!

I den anden ende af skalaen har Det Faglige Hus som den eneste a-kasse sænket sit administrationsbidrag. De har sænket det fra 122 kr. til 121 kr., hvorfor den samlede kontingentpris i 2019 bliver 3 kr. dyrere.

Respekt for at komme forbrugernes pengepunge i møde.

Få svar på dine spørgsmål om a-kasse hos Samlino.dk

Vi er sat i verden for at skabe størst mulig transparens på det finansielle marked. Derfor sammenligner vi i 2019 et to-cifret antal finansielle ydelser, så du kan spare tid og penge.

Samtidig har vi et stort fokus på at formidle privatøkonomi, så du kan træffe en mere kvalificeret beslutning, hvad enten du skal erhverve dig et mobilabonnement, forbrugslån eller et nyt a-kassekontingent.

Du kan på Samlino.dk læse mange artikler om a-kasser, og der vil i fremtiden kun komme flere. Blandt andet kan vi tilbyde en artikel om a-kasse til studerende.

Vi håber, du har mod på at tage endnu et kig på markedet for a-kasser. Forhåbentlig kan du finde et billigere a-kassekontingent end det, du betaler til lige nu. Der er nemlig ingen grund til at betale for noget, man reelt set ikke behøver.

Vi sammenligner også fagforeninger som et tillæg til a-kassen. Hvor a-kassen sikrer dig økonomisk, hvis du bliver fyret, arbejder en fagforening for et bedre arbejdsliv, herunder bedre overenskomster, rådgivning i forbindelse med karrierevalg og meget mere.

Du kan sammenligne priserne på de forskellige a-kasser med fagforeninger ved at klikke dig videre på nedenstående knap:

Sammenlign priser på fagforening Find fagforeningen til dit fag

Og nu til dig; hvilken faggruppe hører du til? Vis fanen frem og fortæl os det i kommentarfeltet!