Barselsdagpenge – har du styr på reglerne?

|Posted by | A-kasse, Aktuelt, Alle opslag, Job, Lån
Tags: , ,

Barselsdagpenge

At modtage den glædelige nyhed om at skulle være forældre kan skabe både fryd og fornøjelse. I Danmark får vi sågar hjælp til de økonomiske udfordringer i form af barselsdagpenge fra det offentlige, når vi skal have en lille ny. Barselsreglerne kan dog til tider være svære at forstå, og de kan dermed skabe forvirring og frustration. I denne guide besvarer vi samtlige spørgsmål, som du kunne have omkring barselsdagpenge.

Sammenlign a-kasser her! Find den bedste a-kasse til dine behov.

I Danmark er der visse overenskomster samt virksomheder, som giver ret til fuld løn under hele eller dele af din barsel. Dertil kan du, når lønnen stopper, få udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det er dog ikke altid tilfældet, at du har ret til fuld løn under barsel, og derfor kan det være en god idé at tjekke op på din overenskomst og aftaler vedrørende barsel.

Hvad er barselsdagpenge?

Begrebet barselsdagpenge dækker over penge, du modtager som kompensation for dit fravær på arbejdsmarkedet på grund af dit nyfødte barn. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge via din arbejdsgiver, og overførselsindkomsten kan derfor ikke direkte relateres til a-kasser. Dog kan din tilknyttede a-kasse være en stærk partner at sparre med, når eller hvis du skal have barselsdagpenge. Der er forskellige barselsregler for mænd og kvinder, og det kan du læse meget mere om i denne guide.

Barselsforløb: Kvinders rettigheder under barsel

Kvinder har på nuværende tidspunkt krav på en længere orlov end mænd. Kvinder kan, 4 uger inden den estimerede dato for fødslen, gå på graviditetsorlov. I tilfælde af at du går over din termin, så bliver denne graviditetsorlov automatisk forlænget, indtil du har født. Nogle overenskomster tillader dog, at du kan gå tidligere på graviditetsorlov end de 4 uger inden terminsdatoen.

Efter fødslen overgår du som mor helt automatisk til den næste orlov, som er barselsorlov. Her er moderen forpligtet til at afholde 2 ugers barselsorlov og har samtidig mulighed for at holde 12 ugers orlov i forlængelse af disse 2 uger, hvilket ikke kan deles med faderen. De 12 uger bortfalder, hvis ikke de afholdes med det samme. Efter moderens 14 ugers barselsorlov kan begge forældre holde den næste type orlov, hvilket er forældreorlov.

Barselsforløb: Mænds rettigheder under barsel

Som far gælder det, at du kan holde fædreorlov i 2 sammenhængende uger, efter den lille nye er blevet født. Hvis du er i arbejde eller endda selvstændig, så kan du efter aftale med din arbejdsgiver frit planlægge, hvornår og hvordan du vil afholde dine 2 ugers fædreorlov. Dette skal dog være inden for de første 14 uger efter, at barnet er blevet født.  

Hvis du arbejder på fuld tid, altså 37 timer om ugen, så har du 74 timers fædreorlov, som du kan fordele over de første 14 uger. Dette skyldes, at din fædreorlov svarer til det antal timer, som du arbejder, nemlig 37 timer gange 2. Det er vigtigt at vide, at hvis du får løn under noget af din forældreorlov, så vil denne periode blive fratrukket de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvis du er ledig, er det dog et krav, at du skal holde de 2 uger lige efter fødslen, hvor startsdagen er den dag, hvor barnet bliver født eller senest dagen efter. Ikke desto mindre er det desuden vigtigt at vide, at moderen ikke kan overtage dine 2 ugers fædreorlov, men du må dog gerne påbegynde den fælles forældreorlov, selvom moderen er i gang med sin barselsorlov.

Forældreorloven – 32 uger med barselsdagpenge

Forældreorloven er den del af barselsorloven, som I forældre frit kan dele mellem jer. Ud over de uger som moderen og faderen har krav på hver især, har parret også 32 uger hver. Det vil altså sige, at I kan afholde 64 uger i alt – hvis I afholder forældreorlov i forlængelse af hinanden. Det er kun de 32 af ugerne, hvor I har mulighed for barselsdagpenge, men I kan i høj grad selv bestemme, hvordan orloven skal afholdes. De kan eksempelvis afholdes på skift, sammen eller gemmes til senere. På den måde kan faderen eksempelvis holde barsel sammen med moderen i tiden lige efter fødslen, derefter gå på arbejde i nogle måneder og så tilbage til at have forældreorlov igen.

Gratis sammenligning Hvor meget kan du spare?

Barselsregler: Løn under barsel og barselsdagpengesats

I forhold til det økonomiske aspekt under orloven, så afhænger det af din arbejdsplads og af den overenskomst, du arbejder under. Derfor er det en god idé at tage kontakt til din arbejdsgiver for at afklare, om barslen er med løn eller ej.

Hvis du er lønmodtager, er der nogle krav, du skal opfylde for at kunne modtage barselsdagpenge. Disse betingelser er følgende:

  • Du skal være ansat første dag af din orlov eller dagen før, orloven begynder
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer for de sidste 4 måneder før orloven
  • Du skal have arbejdet mindst 40 timer pr. måned i mindst 3 ud af de 4 måneder

Hvis du er gået på barsel før den 1. juli 2018, er der dog nogle andre krav, som du skal være opmærksom på:

  • Du skal have arbejdet kontinuerligt de sidste 13 uger.
  • Du skal have arbejdet mindst 120 timer de 13 uger.

Et andet krav er selvfølgelig, at du skal være sammen med dit barn dagligt. Det er dertil et krav at tilbringe tid sammen med barnet fysisk, hvilket gælder for barsel både før og efter den 1. juli 2018.

Tjener du over 20.254 kr. om måneden, arbejder i 37 timer om ugen og holder fuld orlov, så vil du få den højeste barselsdagpengesats. I 2018 er denne sats på 4.300 kr. om ugen før skat. Du kan altså højst få 116,22 kr. i timen før skat i barselsdagpenge. I tilfælde af at du har en timeløn under 116,22 kr., vil du få udbetalt denne i stedet. Dette skyldes, at dine barselsdagpenge bliver udregnet på baggrund af, hvor stor en timeløn du har, og hvor mange timer du holder orlov om ugen. 

Hvis du ikke har faste arbejdstider, beregnes dine barselsdagpenge på baggrund af din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de sidste 4 uger inden din orlov. Har gennemsnittet af din arbejdstid i denne periode ikke været som sædvanlig, kan dine barselsdagpenge beregnes ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de sidste 3 afsluttede måneder, inden du begynder din orlov.

Pengene under barslen kan være små, og hvis I har brug for penge til at dække pludselige og uforudsete omkostninger, kan I blive nødt til at tage et privatlån. Hvis det er tilfældet, skal I se jer godt for, snakke med banken og i det hele taget sørge for at sammenligne ÅOP, så I ikke kommer til at låne mere, end I har råd til. Heldigvis har vi gjort lånene meget mere gennemsigtige, så du kan finde det bedste til dine behov. Du skal blot klikke på knappen for at sammenligne disse.

Søg barselsdagpenge: Hvordan gør jeg?

For overhovedet at modtage udbetaling af barselsdagpenge bliver du nødt til at søge dem. Dette gøres ved at henvende dig til din arbejdsgiver, som skal oplyse din orlov til Udbetaling Danmark. Derefter vil du modtage et brev med digital post, som giver dig adgang til at søge barselsdagpenge, dog skal du ikke søge på forhånd. Når du skal søge om barselsdagpenge, er der nogle tidsfrister, som du skal være opmærksom på:

  • Du skal søge 8 uger efter fødslen, hvis ikke du får løn under orloven.
  • Du skal desuden søge 8 uger efter, lønudbetalingen stopper, hvis du får løn under noget af orloven.
  • Til sidst skal du søge 8 uger efter første orlovsdag, f.eks. hvis du som far holder forældreorlov uden løn.

Udbetaling af barselsdagpenge sker den sidste torsdag i måneden. Hvis dette er en helligdag, vil du få dem udbetalt hverdagen inden. Perioden, som du får udbetalt for, er til og med søndagen inden udbetalingen.

Forlængelse af orlov

Der er grundlæggende to måder, hvorpå du kan forlænge din orlov på.

Der er en forlængelse af orlov, som alle har ret til. Dette sker ved at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger. Hvis den ene forælder er ledig, kan orloven kun forlænges med 8 uger. I tilfælde af at du har givet din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen, skal arbejdsgiveren ikke godkende forlængelsen. Når du forlænger din orlov, så modtager du ikke barselsdagpenge i denne periode, med mindre du vælger at nedsætte disse, så de bliver udbetalt i forlængelsesperioden.

Der er yderligere en grænse for, hvornår forlængelsen skal være afsluttet. Hvis den forlænges med 8 uger, så skal al orlov være afholdt, inden det nyfødte barn er 54 uger. Hvis den forlænges med 14 uger, så skal al orlov være afholdt, inden det nyfødte barn er 60 uger.

Din orlov kan også forlænges efter aftale med arbejdsgiveren. Er du lønmodtager, kan du, ved delvist at genoptage dit arbejde, forlænge din orlov, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver. Det er dog værd at have in mente, at moderen ikke må arbejde de første to uger efter fødslen. Efterfølgende kan både barselsorlov og forældreorloven forlænges.

Udskydelse af orlov

Ligesom med forlængelse af orlov er der også to måder til at udskyde din orlov.

Som forældre har I ret til at genoptage arbejdet samt udskyde forældreorloven med 8 til 13 uger. Det er dog kun en af forældrene, der kan udskyde forældreorloven, med mindre det aftales med arbejdsgiveren. Den udskudte orlov skal dog afholdes, efter barnet er fyldt 46 uger, og inden det er fyldt 9 år. I dette tilfælde har du som forældre garanti for at kunne holde orloven på et senere tidspunkt, hvis det er varslet mindst 16 uger før, orloven starter. Dette er også gældende, selvom du skifter arbejdsgiver. Ydermere skal du give din arbejdsgiver besked om den ønskede udskydelse senest 8 uger efter barnets fødsel.

Du kan også udskyde orlov efter aftale med arbejdsgiver. Du kan udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven med barselsdagpenge, som frit kan fordeles mellem jer forældre. For at gemme orloven skal du dog genoptage dit fuldtidsarbejde. Dette skal du gøre senest 10,5 måned efter barnets fødsel -nærmere bestemt 46 uger. Orloven skal være afholdt inden barnet fylder 9 år, og du har dertil ingen garanti for at afholde orloven senere, da dette afhænger af aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Find din a-kasse Hvor lang tid tager det dig?

Ferie og sygdom under barsel

Det er muligt at holde ferie under din orlov, hvis dette er aftalt med din arbejdsgiver. Dette kræver, at du udskyder din orlov i den periode, hvor du holder ferie. Når du modtager barselsdagpenge, har du hverken mulighed for at modtage løn eller feriepenge. Barselsdagpengene bliver derfor stoppet, imens du holder ferie.

Holder du ferie med løn eller feriepenge i op til 5 uger, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien. Hvis du derimod holder ferie, så skal du selv søge om at få barselsdagpenge.

Hvis moderen bliver for syg til at passe barnet inden for de første 14 dage under barslen, kan faderen overtage orloven i perioden. Dette skal være lægedokumenteret, før det bliver aktuelt. Hvis en af forældrene bliver syge under forældreorloven på 32 uger med barselsdagpenge, så kan den anden bruge den resterende del. Der er her et krav om, at forælderen, der bliver syg, afbryder sin orlov.

SU og barsel

Hvis du er i færd med en ungdomsuddannelse, er under 20 år gammel og har et barn, så er din SU ikke afhængig af dine forældres indkomst. Det vil sige, at du er berettiget til den højeste SU-sats. Dog skal du have en særlig godkendelse for at få udeboende SU, når du har barn.

I tilfælde af at du er berettiget til barselsdagpenge, kan du derudover supplere med din SU. Hvis du i en periode er i lønnet praktik, hvor barselsdagpengene erstatter praktiklønnen, får du ikke mulighed for at få SU på samme tid. Derimod er du på en videregående uddannelse berettiget til ekstra SU, som kan blive udbetalt efter perioden med barselsdagpenge.

Under din uddannelse har du mulighed for at søge børnetilskud til forældre under uddannelse, hvis du har et barn. Dette kan dog ikke modtages, hvis du får forsørgertillæg som enlig forsørger. Du har derudover mulighed for at søge supplerende børnetilskud til forældre i praktik, hvis du er i en lønnet praktikperiode. Hvis du er enlig forsørger, skal du få et ekstra børnetilskud for at være berettiget til SU-forsørgertillæg til enlige forsørgere.

Før du vælger a-kasse

Din a-kasse kan blive rigtig vigtig i rådgivningen om barselsdagpenge, specielt hvis du er ledig. Samtidig er der er rigtig mange penge at spare, hvis du sammenligner priserne på markedet for a-kasser. På Samlino.dk kan du sammenligne priser og indhold på de mange forskellige a-kasser, så du nemt og bekvemt kan få et overblik over hele markedet. Uanset hvad dit fokus er, kan du basere din søgning på præcist dét, du prioriterer højest. Så ligegyldigt om du ønsker at sammenligne a-kasserne på pris, vilkår eller medlemstal, kan du lynhurtigt se, hvad de forskellige a-kasser indeholder, og hvor meget et medlemskab koster dig. Kom i gang og sammenlign nu.

Sammenlign a-kasser her! Find den bedste a-kasse til dine behov.

Fik du noget ud af artiklen?

Klik på en af stjernerne for at bedømme

Gennemsnits rangering 0 / 5. Antal bedømmelser 0

Ingen bedømmelser indtil videre. Bliv den første til at bedømme artiklen.

Vi er kede af, at artiklen ikke var relevant for dig

Lad os optimere denne artikel

Fortæl os, hvordan vi gør artiklen bedre?

Om Tobias Mølgaard Sørensen

Tobias Mølgaard Sørensen er uddannet journalist og står for content og PR hos Samlino.dk. Han kommer med sin ekspertise indenfor målgruppeorientering og sætter sit personlige præg på indholdet. Han har tidligere leveret historier til blandt andre B.T., Ekstra Bladet og Finans.dk

Comment

Hvad tænker du?

Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *