FAQ til lån

Det præcise beløb afhænger naturligvis af, hvor mange penge du vil låne. Det gør det, fordi du skal betale renter af det lånte beløb, hvilket bliver udregnet som en procentdel af lånet. Ud over renterne vil der også være et oprettelsesgebyr, som skal betales ved opstarten af låneperioden. Ud over oprettelsesgebyret kan der være andre gebyrer forbundet med lånet, afhængigt af hvilken bank du vælger. Det er alt sammen noget, som du bør undersøge, inden du tager lånet. Vores mission er at give dig overblik over de forskellige tilbud, så du lettere kan vælge det bedste lån, som passer til lige præcis til dit behov.
Lån uden sikkerhed er ideelt til de ting, man har brug for nu og her, og som man ikke har tid til at spare op til. Hvis du f.eks. skal lave en større renovering af køkken eller badeværelse kan et privatlån være en finansieringsmulighed. På Samlino.dk hjælper vi dig med at sammenligne markedet for lån, så du nemt kan finde det billigste privatlån.
Hovedstolen er det samlede beløb, som du låner af banken. Beløbet er typisk en del højere end det beløb, som du har brug for at låne, eftersom der kommer udgifter oveni lånet, som du også skal betale. Det faktiske beløb, som du har brug for at låne, kaldes låneprovenu. Hovedstolen ændrer sig ikke, selvom du afbetaler på dit lån. I stedet angiver hovedstolen, hvor mange penge du alt i alt har lånt, og dermed også hvor meget du skal betale tilbage. Hvis du afbetaler på dit lån, kaldes beløbet, som er tilbage, for restgæld
De kunder, der tager lån, er helt almindelige mennesker, som på det ene eller andet tidspunkt i deres liv har fået brug for et større rådighedsbeløb. Vi har fundet frem til tre bankers udtalelser omkring, hvem deres forbrugslånskunder er: Bo Jakobsen fra Santander Consumer Bank Danmark udtaler at: ”Vores målgruppe er den helt almindelige dansker, der har en sund økonomi, og som i øvrigt har brug for et tilskud til sine idéer. De kunder, vi gerne vil have, det er også dem, vi har”. Henrik Fich fra GE Money Bank kommer med et lignende svar: ”Det er hr. og fru Danmark. Det er alle typer af indkomstgrupper, formuegrupper osv., så der er ikke en arketype af kunder, der låner hos os”. Sidst men ikke mindst gør Jesper F. Schmidt fra Ikano Bank det klart, at der ikke er et bestemt kendetegn for forbrugslånskunder: ”Vi har lidt færre kunder i ejerbolig end den danske befolkning som helhed. Og så har vi lidt flere mænd end kvinder. Ser man bort fra de to forskelle, som i øvrigt ikke er ret store, så ligger vi på den danske gennemsnitsbefolkning. Vi har flere kunder i byområderne end i landområderne, men ellers er det jævnt fordelt på postnumre”
ÅOP står for årlige omkostninger i procent og procentsatsen viser de samlede årlige omkostninger for lånet. Her er medregnet et eventuelt oprettelsesgebyr, administrationsomkostninger og den årlige rentesats på lånet. Dette er til for at give dig et godt overblik over, hvor store de samlede omkostninger for lånet er
Her handler det om din økonomiske situation, samt din villighed til at løbe en risiko. Du kan eksempelvis vælge at tage et lån med en variabel rente, og på den måde ofte slippe med at betale mindre, end på et fastrentelån. Omvendt er der også en risiko for at markedsrenten stiger, og dit låns rente kan derfor blive højere end en lån med en fastlåst rente. I sidste ende er det dog altid ÅOP du skal kigge på, når du vil finde det billigeste lån til dit behov. Jo lavere ÅOP, jo lavere er prisen for at låne. I forhold til ÅOP skal du dog være opmærksom på, at to lån kan have den samme ÅOP, og stadig være forskellige i pris. Det er fordi, at renter er fradragsberretiget, mens at gebyrer og stiftelsesomkostninger ikke er det. Så hvis to lån har den samme ÅOP, vil det lån med højeste renter, være det billigste af de to, når skatten er opgjort. Det er vigtigt at være opmærksom, da to lån med ens ÅOP koster det samme før skat. Derfor kan man let overse den lille men vigtige forskel
Ja, det kan du godt. Man behøver ikke at stille hverken hus eller bil som sikkerhed, for at få et forbrugslån. På den ene side giver det frihed til at bruge pengene, som man har lyst til, men på den anden side er der højere renter forbundet med forbrugslån end med andre lånetyper. Hvis det giver mening, kan det derfor godt betale sig at undersøge flere forskellige lånetyper, da et forbrugslån ofte ikke vil være den billigste type lån.
Det kommer fuldstændig an på din situation. Det er aldrig omkostningsfrit at låne penge af banken, og du bør være opmærksom på, at et forbrugslån typisk er dyrere end mange andre typer lån.
Det kommer an på, hvilket lån du ønsker at tage, samt hvilken bank, du ønsker at optage lånet i, og til en vis grad også, hvor mange penge du har tænkt dig at låne. Nogle udbydere kræver ingen dokumenter for at give dig et lån, mens andre banker gerne vil se lønsedler, årsopgørelse og et budget. Grunden til, at størrelsen på lånet spiller ind, er, at banken gerne vil være sikker på, at du har råd til at betale lånet tilbage. Hvis du vil låne 100.000 kr., har banken et større udestående, end hvis du vil låne 10.000 kr. Banken vil af den grund typisk kræve mere sikkerhed for de store lån, da de vil være helt sikre på, at du har råd til at betale hele beløbet tilbage.
Hvis du allerede har optaget lånet og ikke kan betale de månedlige ydelser, er der flere muligheder. Nogle banker tilbyder betalingsfrie måneder, så hvis der er tale om en begrænset periode, kan dette være en mulighed
RKI (i dag Experian) er et register, hvor virksomheder kan registrere kunder, der ikke kan betale deres afdrag på gælden – de såkaldte dårlige betalere. Mange banker tjekker, om du er registeret i RKI, inden de låner dig penge, for at sikre at du kan betale tilbage på din gæld.

DBR eller Debitor Registret, som også er et skyldnerregister i Danmark, indeholder ligeledes en oversigt over dårlige betalere. Hvis du står i dette register vil nogle banker også nægte at udstede dig et lån
Der kan være mange grunde til, at man ikke kan betale sine regninger, og står det på i længere tid, kan man i værste fald ende med at blive registreret som dårlig betaler i Experian. Experian bliver oftest omtalt som Ribers eller RKI, og er et register over dårlige betalere. Virksomheder betaler for at få adgang til Experians register over dårlige betalere, så de kan vælge sådanne kunder fra. Ifølge en analyse fra Experian er fordelingen af dårlige betalere relativt jævn fordelt henover alle aldersgrupper (over 18 år). Der er dog flest personer mellem 21 og 50 år registreret. I 2014 var 232.804 personer registreret i Experian, og i snit havde de tre sager pr. person. Hver sag beløber sig i gennemsnit til 23.857 kr.
Desværre lander et stigende antal danskere i Experian, som i daglig tale kaldes for RKI eller Ribers. Man kommer dog ikke i RKI uden videre, men hvis man ikke betaler sine regninger eller ikke betaler til tiden, kan man risikere, at virksomheden går videre til inkasso, og derefter kan man ende i RKI - hvis man stadig ikke betaler. Inden sagen sendes til inkasso, kan virksomheden maksimalt sende op til tre rykkere á 100 kr. med minimum 10 dages mellemrum. Der er dog ingen regler for, hvor mange rykkere du skal have modtaget. Hvis du på trods af rykkerne ikke betaler, kan virksomheden gå videre med sagen til inkasso, men da har virksomheden pligt til at give dig en frist på mindst 10 dage til at betale gælden. Virksomheden er på denne måde forpligtet til at underrette dig, inden de sender sagen videre til inkasso. Selvom det kan være ubehageligt at åbne rudekuverter, er det dog ikke helt billigt at udskyde sine regninger. Ofte tillægger virksomheden nemlig et gebyr på 100 kr. pr. rykker, og hvis du får tre rykkere, bliver din regning pludselig 300 kr. dyrere. Ud over rykkergebyret skal du også betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet. Det kan derfor godt betale sig at betale sine regninger til tiden, eftersom gebyrerne hurtigt kan løbe op, og måske endda overstige det oprindelige beløb som du skulle have betalt. Hvis du stadig nægter at betale beløbet til inkassofirmaet, kan din sag ende i retten. Er du kommet i klemme i en inkassosag, kan du få gratis juridisk rådgivning og hjælp hos advokatvagterne.dk eller hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjælpenummer: 70 13 13 30
Ja og nej. De fleste banker kræver, at man ikke er registreret i Experian (bedre kendt som RKI eller Ribers), når man tager et forbrugslån. Det skyldes, at man er registreret som en dårlig betaler, hvilket gør, at bankerne ikke kan vide sig sikre i forhold til at få det lånte beløb tilbage. De banker, som vil låne penge ud til personer, der er opskrevet i RKI-registret, vil typisk også forlange en meget højere rente og større gebyrer. Hvis du står registreret i RKI, er det en god idé at kontakte den bank/kreditor, som har indberettet dig, for på den måde at finde en løsning på tilbagebetalingen. Når du har tilbagebetalt hele gælden, bliver du slettet fra RKI-registret med det samme. Den anden mulighed er at få omlagt lånet eller at afbetale mindre pr. måned. Banken har også en interesse i, at du kan tilbagebetale de penge du har lånt, så tag en snak med banken om en løsning. Banker har typisk flere lånepakker, som kan gøre det muligt for dig at ændre omstændighederne for lånet.
Et inkassobureau specialiserer sig i at inddrive gæld fra personer, som ikke har betalt deres regninger. Hvis ikke du betaler dine regninger til tiden, kan virksomheder sende din sag til et eksternt eller internt inkassofirma. Nogle virksomheder har med andre ord deres egen inkassoafdeling, mens andre køber sig til inkassoydelser udefra. Virksomheden sender din sag til inkasso, men du skal selv betale for omkostningerne. Derfor kan det godt betale sig enten at betale sine regninger inden inkasso, eller kontakte virksomheden og få styr på regningen, hvis man ikke mener, at man bør betale den. Hvis du mener, at en regning er forkert på den ene eller anden måde, er det bedste, du kan gøre, at kontakte virksomheden, for at finde ud af hvor problemet ligger. Hvis du blot ignorerer regningerne, kan du risikere en del ekstra gebyrer og ultimativt ende i Experian (RKI/ Ribers)
En virksomhed må sende tre rykkere af 100 kr. i samme sag. Der skal gå mindst 10 dage imellem hver rykker. Hvis rykkeren derimod er fra det offentlige må rykkeren være på 250 kr. i stedet for 100 kr., som er maksimum beløbet for rykkere fra private erhvervsdrivende. Det maksimale rykkegebyr er fastsat af staten i renteloven
Ud over at det er skidt for selvtilliden at blive stemplet som dårlig betaler, kan det også have konsekvenser for din fremtid, hvis du (eller din partner) er opskrevet i Experian. De fleste banker vil ikke låne penge til personer, som har problemer med at betale tilbage, da det øger risikoen for, at banken heller ikke kan få sine udlånte penge tilbage. Der findes dog banker eller finansielle institutioner, som er villige til at give lån til dårlige betalere, men disse lån kan ikke anbefales, da de er meget dyre. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor man føler sig tvunget til at låne penge, men tænk dig hellere om en ekstra gang inden du siger ja til et lån med en meget høj ÅOP. Er der andre måder, hvorpå du kan tjene pengene, eller kan du vente lidt på de ekstra penge og forsøge at spare op, så er det at foretrække. Hvis du har brug for hjælp til at spare op, har vi på bloggen skrevet flere artikler om forskellige spareråd, som er værd at tjekke ud
Hvis du står i RKI er den bedste løsning at tage kontakt til dem, du skylder penge, for at finde en løsning på problemet. Det er uden tvivl ikke en sjov proces, men du bliver glad for det i sidste ende, når du igen er gældsfri. Det gode ved RKI er nemlig, at du bliver slettet med det samme, du betaler din gæld

Sammenlign og køb i tre simple trin

Danmarks største sammenligningsportal

Samlino.dk er stedet, hvor du kan sammenligne priser på mange finansielle ydelser, såsom bilforsikring, bredbånd, mobilabonnement og forbrugslån.

100% gratis
Hurtigt og nemt
Uvildig og neutral

Samlino.dk er stedet, hvor du kan sammenligne priser på mange finansielle ydelser, såsom bilforsikring, bredbånd, mobilabonnement og forbrugslån.

Testimonial person
Mine mobil- og bredbåndsabonnementer har fået et økonomisk serviceeftersyn, efter jeg fik sammenlignet priser og ydelser på Samlino.dk. Rundt regnet sparer jeg DKK 250,- om måneden, efter jeg skiftede til de nye udbydere
Jonas, adm. direktør - This Recording Company, København

Gratis sparetips

Få de bedste sparetips og deals direkte i din inbox ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev

Seneste nyt

Hold dig opdateret på de seneste nyheder om finansielle produkter og markedssammenligning. Se alle nyheder