Samlinos Ordliste

Fly Point
Fly point er point der bliver optjent ved brug af nogle kreditkort. Fly point kan veksles til flybilletter fra udbyderens partnerselskaber
Årligt Gebyr
Det årlige gebyr bliver opkrævet i forbindelse med nogle kreditkort. Hos nogle selskaber frafalder det årlige gebyr ved et bestemt forbrug
Årlige Omkostninger i Procent ( ÅOP)
De årlige omkostninger i procent er udtryk for den samlede årlige procentvise omkostning i forbindelse med et kreditkort eller et lån. ÅOP medregner samtlige omkostninger der måtte være i forbindelse med kreditkortet eller lånet: oprettelsesgebyr, årlige gebyrer, rente etc
Automatisk Betaling
Automatisk betaling bliver tilbudt af langt de fleste banker. Både i forbindelse med betaling af regninger (betalingsservice), men også overførsler fra en konto til en anden
Kreditmuligheder
Kreditmuligheder er den ubrugte kredit på din kreditkonto. Det vil derfor være forskellen mellem din saldo og dit kreditmaksimum
Gennemsnitlig Daglig Saldo
Den gennemsnitlige daglige saldo bliver udregnet ved at tage et gennemsnit af saldi samtlige dage i faktureringsperioden
Dårlig Kredit
Dårlig kredit er et udtryk for en lav kreditscore. Man får en lav kreditscore hvis man ikke betaler sine regninger til tiden, har overskredet sit kreditmaksimum eller har indgivet en konkursbegæring
Balance Overførsel
I forhold til kreditkort er en balance overførsel en måde at overføre gæld fra et eller flere kreditkort til ét bestemt kreditkort. Det er en måde at få en lavere rente for al gælden, hvis der er en lavere rente på ét af kreditkortene
Gebyr ved Balance Overførsel
Gebyr ved balance overførsel er et gebyr der kan være ved at overføre restgæld fra en konto til en anden. Det er enten et fast gebyr eller en procentdel af det overførte beløb
Kortudsteder
Kortudstederen er en finansiel institution. Det kan f.eks. være en kredit union eller en bank
Kontant Forskud
Kontant forskud er en måde at bruge sit kreditkort som hævekort. Der kan være gebyrer i forbindelse med denne tjeneste
Gebyr Kontant Forskud
Gebyr ved kontant forskud er et beløb kortudstederen opkræver for at give kontante forskud. Det kan både være en procentdel af beløbet, eller et fast gebyr
Cashback
Cashback er en form for indkøb, hvor kreditkortindehaveren kan få tilbageført en procentdel af det brugte beløb som cashback
Kreditbureau
Et kreditbereau indsamler oplysninger om enkeltpersoners kredit, for at give de finansielle institutioner en form for vurdering af, hvor stor risiko der er ved at udstede kredit til en bestemt ansøger
Kreditkort
Et kreditkort giver indehaveren mulighed for at købe varer og tjenester og betale for dem på et senere tidspunkt. Typisk et kort af plastik med en chip og en magnetstribe
Kredithistorie
Din kredithistorie er din historik i forhold til kredit. Den giver oplysninger om lån og tidligere kredit som er blevet registreret i dit navn
Kreditmaksimum
Dit kreditmaksimum er det maksimale beløb du kan bruge på dit kreditkort. Det bliver fastsat af udstederen på baggrund af din økonomi
Kredit Score
Din kredit score bliver udregnet i forhold til din kredit historie. Denne score vil blive brugt til at godkende eller afvise dig til kredit
Credit bekræftelseskode (CVC)
CVC er et tre- eller firecifret nummer som findes på dit kreditkort. Det bliver brugt til at verificere dig som indehaver af kortet – typisk i forbindelse med betalinger over internettet eller telefonen
Debitkort
Debitkort er et kort uden kredit. Det er altså et hævekort du kan bruge til at hæve penge eller foretage betalinger
Finansieringsudgifter
Finansieringsudgifterne er et samlet udtryk for omkostninger i forbindelse med at bruge et kreditkort – herunder rente, oprettelsesgebyr, årligt gebyr etc
Fast Rente
En fast rente er en forudbestemt rente, som ikke kan ændre sig efter indgåelse af aftalen
Ulovlige Transaktioner
Ulovlige transaktion er transaktioner som bliver gjort på et kreditkort uden vished fra indehaverens side. De fleste udstedere har systemer til at undgå denne type transaktioner
Afdragsfri Periode
En afdragsfri periode er en periode hvor du ikke skal afdrage på din gæld. I denne periode skal du udelukkende betale renteomkostninger
Rentesats
En rentesats er en procentdel af det lånte beløb, som skal betales til långiveren for at låne pengene
Indledende rente
Den indledende rente er den rentesats der er på det tidspunkt aftalen bliver indgået. Den kan derfor ændre sig, hvis der er tale om en variabel rente eller forblive den samme, hvis der er tale om en fast rente
Rykkergebyr
Hvis du betaler en regning eller anden form for opkrævning for sent, kan kreditoren opkræve et rykkergebyr
MasterCard
MasterCard er et af verdens største kreditkortselskaber. Denne type kort accepteres over det meste af verden, og en stor del af kreditkortene i Danmark bærer dette mærke
Mindste Månedlige Betaling
Det laveste beløb kortholderen betaler hver måned kaldes for den mindste månedlige betaling. Det kan både være en procentdel af det lånte beløb eller et fast gebyr
Udestående Saldo
Beløbet som renten udregnes fra kaldes den udestående saldo. Det er altså det lånte beløb
Overskredet Beløbsgrænse Gebyr
Hvis du overskrider grænsen for hvor stort beløb du kan bruge på dit kreditkort, opkræver udstederen et gebyr
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er den frist kortholderen har til senest at foretage en betalingen til kortudstederen. Hvis man ikke overholder denne dato, vil det resultere i et gebyr
Personligt identifikationsnummer (PIN)
Når man bruger sit kredit- eller debetkort i fysiske butikker eller til hævninger, skal man indtaste en firecifret kode. Det kaldes en PIN
Primære Kortholder
Hvis der er flere kreditkort forbundet til en kortholder, kaldes dette for den primære kortholder. Det er derfor den vigtigste, da hovedstolen bliver fordelt over de kort der er tilknyttet til den primære
Detail Kreditkort
Et detail kreditkort er et kort som er forbundet med en detailkæde. I Danmark ser vi blandt andet COOP og Magasin der udbyder denne type kreditkort. Der følger dermed nogle fordele når man man bruger kortet i deres butikker
Supplerende Kortholder
Den supplerende kortholders konto er forbundet med den primære kortholders kreditmaksimum. Det er derfor vigtigt at den primære kortholder har fuld kontrol over de supplerende kortholdere
Regnskabsopstilling
Efter hver måned vil du modtage en oversigt over betalinger og aktiviteter, som har fundet sted på dit kreditkort den seneste måned. Det er derfor et vigtigt dokument som også indeholder en forfaldsdato for betalingen
Visa
Visa er et af de største kreditkortselskaber i verden. Denne type kort er meget udbredt i Danmark og resten af verden
Variabel rente
En variabel rente er en rente som kan ændre sig gennem lånets løbetid. Den kan blive fastsat med forskellige intervaller alt afhængigt af hvilket type lån der er tale om
Løbetid
Længden på et lån bliver kaldt for løbetideen. Det betyder altså at hele lånet er tilbagebetalt efter lånets løbetid
Tinglysningsafgift
Tinglysningsafgift bliver betalt til staten ved ejerskift af en ejendom. Den bliver udregnet som en procentdel (0,6%) af boligenspris og et tillægsgebyr på 1.660 kroner
Oprettelsesomkostninger
De omkostninger som findes i forbindelse med oprettelse af et lån eller en kreditkonto bliver kaldt for oprettelsesomkostninger
F-lån (F1, F3, F5, F10)
F-lån er lån med variabel rente. Tallet efter f’et er udtryk for intervallet mellem tilpasningerne af renten på lånet
Kreditvurdering
Banken laver en kreditvurdering inden de vil udstede et lån. De vil derfor se på din historik i forhold til lån og kredit for at vurdere, hvorvidt de vil låne dig penge
Hovedstol
Lånets størrelse bliver kaldt for hovedstolen. Man afdrager derfor på hovedstolen gennem lånets løbetid
Termin
Et lån bliver opdelt i terminer, som er udtryk for datoer hvor man skal betale penge til banken. Alt afhængigt af lånets størrelse, kan et lån have mange eller få terminer
Lånebrev
Banken kan udstede et lånebrev, som er et bevis på at du er godkendt til et lån af en vis størrelse. Det kan derfor variere i størrelse og vilkår
Obligationslån
Et obligationslån er en type lån, hvor man giver långiveren pant i et hus eller et andet aktiv. Herefter bliver lånet forhandlet på børsmarkedet. Obligationslånet kan medføre et kurstab alt afhængigt af hvilken kurs lånet har ved indgåelsen og udgangen
Kontantlån
Et kontantlån er sikret mod udsvingninger i kursen. Det skyldes at et eventuelt kurstab bliver indregnet i renten, hvilket er fradragsberretiget
Andelspantebrev
Et andelspantebrev er et dokument banken bruger til at udstede et andelsboliglån. Det giver banken pant i den andelsbolig der lånes penge i
Andelsbevis
Et andelsbevis er et skøde på en andel i en given andelsboligforening. I andelsboligforeninger ejer man ikke sin bolig på samme måde som en ejerbolig – andelsbeviset er derfor papiret på at man ejer en bolig i andelsforeningen.
Sikkerhed
I nogle typer lån bliver det krævet at man stiller sikkerhed, for at de penge man låner kan blive tilbagebetalt. Sikkerheden kan stilles i forskellige aktiver, som kan omsættes til kontanter såsom en bil, et hus, et sommerhus etc
RKI
RKI er et samlet register over dårlige betalere. Personer som er opskrevet i RKI har ikke overholdt deres økonomiske forpligtelser, hvilket giver banken et udgangspunkt for at kreditvurdere låntagere
Kreditor
En kreditor er en långiver. Det er altså en person eller en virksomhed som har et udestående hos en debitor
Debitor
En debitor er en låntager. Debitoren skylder dermed penge til en kreditor
Asymmetric digital subscriber line (ADSL)
ADSL er den mest udbredte internetforbindelse, som giver en relativt høj båndbredde og gør det muligt at bruge fastnet telefon og internet så samme tid
Båndbredde
Båndbredde er et udtryk som bruges om hastigheden på et internet. Ved en høj båndbredde modtager og sender man data på kortere tid. Båndbredden bliver typisk målt i bit per second (bps)
Bit
Bit er et måleenhed for elektronisk data. Typisk bliver data målt i Kb (kilobit), som er 1.000 bits eller Mb (megabit), som er 1.000.000 bits. I forhold til internet taler man om bits i sekundet (bps), som er udtryk for hvor mange bits man up- eller downloader i sekundet
Bitrate
Bitrate er antallet af bits som bliver overført på et sekund, et minut eller en time. Det betyder at data bliver overført hurtigt ved en høj bitrate
Modemforbindelse
Modemforbindelser er ikke så udbredte længere, men er en internetforbindelse som løber over telefonnetværket. Det gør ADSL også, men modemforbindelsen giver ikke mulighed for at bruge internet og telefon på samme tid
Ethernet
Ethernet er en fysisk forbindelse mellem et netværk og en enhed. Forbindelsen bliver skabt gennem et ethernet kabel og kaldes på et lokalt netværk for en LAN-forbindelse
Ethernet port
Ethernet porten er en åbning på en enhed, som gør det muligt at tilslutte en ethernet kabel
Downloading
Når man flytter data fra et system ned på en enhed kaldes det for downloading. Hvis man f.eks. gemmer en fil fra internettet på sin computer - downloader man den
Loft for dataforbrug
Nogle typer internet produkter har en øvre grænse for hvor meget data man kan downloade om måneden på sin internetforbindelse
Fiber bredbånd
Nogle udbydere tilbyder internetforbindelse gennem fiberkabler. Det er typisk en hurtigere forbindelse end andre typer internetforbindelser
Hotspot
Et hotspot er et område hvor der er adgang til et trådløst netværk. Det kan både være åbent uden adgangskode eller låst med en kode
Internet abonnement
Et internet abonnement er en aftale med en internetudbyder om adgang til internettet. Abonnementet kan forholde sig forskelligt i forhold til datagrænse, hastighed, pris og betalingsform
Internetudbydere
En internetudbyder er en virksomhed som tilbyder internetadgang
IP-adresse
En IP-adresse er et navn forskellige enheder har, så et netværk kan genkende dem. Hvis du har internet i hjemmet, kan routeren ved hjælp af IP-adressen genkende din computer og dermed give dig mulighed for at logge direkte på netværket
Local Area Network (LAN)
LAN er et lokalt netværk, hvor man tilslutter sin cumputer eller anden enhed med et kabel
Mbps
Mbps er en måde at måle internethastighed og er en forkortelse af megabits per second. Det er et udtryk for hvor meget data der kan overføres i sekundet
Microfilter
Et microfilter gør det muligt for dig at bruge din fastnet telfon og dit internet på samme tid
Modem
Et modem gør det muligt for en enhed at tilslutte sig internettet gennem et telefonkabel
Router
En router er en enhed som gør det muligt at downloade og uploade data på et netværk
Streaming
Streaming er en måde at se film eller høre musik over internettet. Rent praktisk afspiller man lyden/videoen imens man downloader den
Ubegrænset download
Nogle internetforbindelser fås med ubegrænset download. Det betyder at der ikke er et loft for, hvor meget man kan downloade
Uploade
Man uploader en fil, når man flytter den fra en enhed til internettet
Upstream
Upstream er et udtryk for at flytte data fra en enhed til internettet
Mobilt bredbånd
Mobilt bredbånd er en internetforbindelse, som giver mulighed for at man ikke skal være i nærheden af et trådløst netværk. Det bliver tilbudt i stor stil til mobiltelefoner, men findes også som USB-forbindelse til andre enheder
Wireless Local Area Network (WLAN)
WLAN er et trådløst netværk, hvor der kan blive overført data mellem enheder og til og fra internettet

Sammenlign og køb i tre simple trin

Danmarks største sammenligningsportal

Samlino.dk er stedet, hvor du kan sammenligne priser på mange finansielle ydelser, såsom bilforsikring, bredbånd, mobilabonnement og forbrugslån.

100% gratis
Hurtigt og nemt
Uvildig og neutral

Samlino.dk er stedet, hvor du kan sammenligne priser på mange finansielle ydelser, såsom bilforsikring, bredbånd, mobilabonnement og forbrugslån.

Testimonial person
Mine mobil- og bredbåndsabonnementer har fået et økonomisk serviceeftersyn, efter jeg fik sammenlignet priser og ydelser på Samlino.dk. Rundt regnet sparer jeg DKK 250,- om måneden, efter jeg skiftede til de nye udbydere
Jonas, adm. direktør - This Recording Company, København

Gratis sparetips

Få de bedste sparetips og deals direkte i din inbox ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev

Seneste nyt

Hold dig opdateret på de seneste nyheder om finansielle produkter og markedssammenligning. Se alle nyheder