Menu

Alm. Brand Bank

Alm. Brand er en finansiel koncern, som har deres kerneforretning indenfor skadeforsikring, bankvirksomhed og liv- og pension. Derudover drives Alm. Brand også som en investeringsvirksomhed som en del af den primære drift. I dag har hele koncernen 1.600 medarbejdere, hvor halvdelen af dem sidder på selskabets hovedkontor i København. I dag er Alm. Brand af 1792 F.m.b.a. hovedaktionær i Alm Brand A/S med ca. 60% ejerandel. Foreningen kan ikke bringe deres ejerandel ned under 50%, medmindre det vedtages af et kvalificeret flertal på et repræsentantskabsmøde. Under Alm. Brand A/S findes der mindre datterselskaber som Alm. Brand Bank, Forsikring, Leasing og Liv- og Pension.
Læs mere