Ansvarsforsikring: Her dækker den ikke!

|Posted by | Bilforsikring, Forsikring

Ansvarsforsikring her dækker den ikke

En ny dom fra højesteret river op i debatten om ansvarsforsikring og om, hvad denne type forsikring dækker. En mand var i første omgang blevet tilkendt erstatning på 198.000 kroner i byretten, men er nu blevet afvist erstatning af højesteret. Manden kørte op bag i en parkeret bil, og han har som følge af skaderne været ude af stand til at arbejde på fuld kraft siden da. Selvom en grundregel i færdselsloven siger, at en bilist er ansvarlig for alle skader hans bil pådrager, uanset om han er involveret eller ej, lyder dommen altså nu anderledes. Så nu er spørgsmålet: Har du styr på dine forsikringer, og på hvilke der dækker hvad? Hvornår dækker en ansvarsforsikring for eksempel og hvornår dækker den ikke?

Er du i tvivl om hvad din bilforsikring helt præcist dækker, så er du langt fra alene! Alt for få sætter sig grundigt nok ind i deres forsikringsvilkår, inden skaden er sket og de skal bruge forsikringen. En analyse udarbejdet af TNS Gallup sidste år viser, at hver anden tror, at kaskoforsikringen dækker mere end den gør. Blot 68 procent svarer, at de har en ansvarsforsikring, på trods af at forsikringen er lovpligtig. Men fortvivl ej, her giver vi dig et overskueligt indblik i hvad de forskellige typer af bilforsikringer dækker og ikke dækker.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring er lovpligtig, hvis du har en bil. Den dækker, hvis du med din bil kommer til at skade andre personer eller deres køretøjer, og den dækker også, hvis du skader passagerer i din egen bil. Men en ansvarsforsikring dækker kun dit erstatningsansvar, så den dækker ikke de skader du forvolder på dig selv og på din bil. Derfor er det mest oplagt udelukkende at have en ansvarsforsikring, hvis du kører i en billig bil. Du skal jo nødig ende med at betale mere i forsikringspræmie, end selve bilen koster.

Som udgangspunkt er der ikke variation i dækningen hos forskellige udbydere. Generelt gælder følgende:

Hvad dækker en ansvarsforsikring

 • Skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj og eventuelt dennes påhængskøretøj, når bilen er registreret med trækkrog
 • Passagerer og forsikringstageren hvis denne ikke er fører
 • Udgifter i forbindelse med en erstatningssag

Hvad dækker en ansvarsforsikring ikke

 •  Personskader på føreren
 •  Skader på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og føreren
 •  Skader på tilkoblede køretøjer, for eksempel campingvogne, påhængsvogne og lign.

Umiddelbart lyder det som om, at en ansvarsforsikring dækker alle de skader, man med sit eget køretøj forvolder på andre køretøjer, personer og bygninger. Men som den nylige sag fra højesteret viser, kan dækningens omfang sommetider gradbøjes. Udfaldet i sagen skyldes, at bilen ikke i sin parkerede og førerløse tilstand ikke blev brugt som køretøj.

animation_crop_1

Påkører du en bil, som står midlertidigt parkeret i et nødspor, så er det afgørende hvorvidt føreren er steget ud af bilen eller ej. Er føreren i bilen, skal dennes ansvarsforsikring dække, men er føreren steget ud af bilen, dækker dennes ansvarsforsikring ikke.

Da ansvarsforsikringen ikke dækker skader på føreren eller dennes egen bil, vælger mange også at tegne en kaskoforsikring.

Læs også: Forsikringer til de tre mest solgte biler i 2015

Kaskoforsikring

Med en kaskoforsikring dækker du stort set alt der kan ske med din bil, hvad end det er skader der opstår på grund af et færdselsuheld, brand, hærværk eller tyveri. En kaskoforsikring er oplagt til dig, der kører i en nyere bil, som du gerne vil passe godt på. 

Hvad dækker en kaskoforsikring

 • Bilen
 • Fastmonteret tilbehør der er standard for bilmodellen, og som er leveret fra fabrikken
 • Fastmonteret – lovligt godkendt – tilbehør der ikke er standard for modellen
 • Afmonteret tilbehør og reservedele som alene bruges til bilen. Ved tyveri er det en betingelse at det har været opbevaret i et forsvarligt aflåst rum
 • Retshjælp (hos Codan)

Hvad dækker en kaskoforsikring ikke

 • Fastmonteret eller afmonteret udstyr der bruges erhvervsmæssigt
 • Skade påført bilen under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af denne. Skader sket i en selvbetjent vaskehal er dog dækket
 • Skader, der alene opstår i – og er begrænset til bilens mekaniske- og elektriske dele, f.eks. motor, transmission og styretøj, medmindre de skyldes påkørsel, brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker ved autotransport eller bugsering
 • Skader der skyldes fabrikationsfejl eller konstruktionsfejl
 • Skader, der skyldes slitage på bilen
 • Skader, som forvoldes med vilje, eller som skyldes grov uagtsomhed
 • Skader, som sker, fordi bilens fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende
 • Skader, der sker, når bilen bliver ført af en person, der ikke har kørekort.

Selvom du både har ansvars- og kaskoforsikring, er der stadig mange områder du ikke har dækket. Dette kan klares med tilkøbsforsikringer, som du kan danne dig et nemt overblik over ved at benytte vores sammenligningsportal. Tilkøbsforsikringer inkluderer følgende:

Friskadedækning

Denne forsikring er en tilkøbsforsikring til en kaskoforsikring og hænger sammen med selvrisikoen af denne. Når man tegner en kaskoforsikring skal man normalvis fastsætte en selvrisiko, som vil være det beløb man selv skal dække ved en skadesomkostning. Har man tilkøbt friskadedækning vil man i særlige tilfælde få dækket hele omkostningen af forsikringsselskabet, inklusiv selvrisiko. Som hovedregel siger man, at en friskadeforsikring dækker de skader, som man ikke selv er skyld i. Dette inkluderer; brand, eksplosion, lynnedslag, nedstyrtning af genstande på bilen, tyveri, røveri, hærværk og glasskade.

Læs også: Test: Så meget kan du spare på din bilforsikring

Førerpladsforsikring

Som nævnt tidligere, dækker ansvarsforsikringen i langt de fleste tilfælde, hvis man er i en ulykke der involverer flere personer. Men mister man for eksempel herredømmet over sin bil og ender i en soloulykke, er en førerpladsdækning nødvendig hvis man vil have dækket skaderne på sig selv. Den dækker altså ikke skader på egen bil, passagerer, andre biler eller personer.

Vejhjælp

Vejhjælp er endnu en forsikring som forsikringstagere skal overveje nødvendigheden af, når de tegner en bilforsikring. Med vejhjælp sikrer man sig at ens bil kan blive hentet, få skiftet dæk, blive trukket op hvis den sidder fast eller få tændt motoren igen hvis den sætter ud.

Læs også: Her er de bedste priser på vejhjælp

Hvad afhænger prisen af?

Der er en lang række af faktorer, som har betydning for prisen på din bilforsikring. Hvor meget du må betale for din forsikring afhænger naturligvis af hvilken forsikringstype du ønsker, og om du køber en eller flere tilkøbsforsikringer. Din alder, adresse, skadehistorik, de øvrige føreres aldre og bilens alder og type influerer alle prisen. Endnu en faktor er, hvor længe du har kørt bil, og hvorvidt du har anciennitet fra et andet forsikringsselskab. Hvis du ønsker en billigere forsikring, kan du øge selvrisikoen. En højere selvrisiko vil give en lavere præmie, men så er det til gengæld også dyrere for dig, hvis du skulle være så uheldig at få brug for din bilforsikring.

Ved at indhente priserne fra forskellige selskaber, kan du finde den forsikring, der passer til både dit behov og din pengepung. På vores sammenligningsportal kan du nemt og hurtigt danne et overblik over de billigste forsikringer, så du kan identificere hvilken løsning, der er bedst for dig.

Kristian Pitzner-Jørgensen

Om Kristian Pitzner-Jørgensen

Kristian Pitzner-Jørgensen er direktør for Samlino.dk. Hans kernekompetencer ligger inden for bank- og forsikringsbranchen, men når han ikke agerer talknuser i Excel, nyder han at at lytte til rockmusik eller at løbe en tur rundt om søerne. Find ham på LinkedIn.