Menu

Bilforsikring

Trafikuheld: Hvem har ansvar?

Af Andreas Pedersen | Senest opdateret 4. September 2017 | Læsetid: 8 minutter

trafikuheld

Hvis du er skyld i en bilulykke eller får pålagt en del af skylden for et trafikuheld, har det normalt betydning for prisen på din bilforsikring. Desuden ændres din selvrisiko ved skade på anden bil i nogle tilfælde.

Nedenfor viser vi forskellige situationer på færdselsuheld mellem biler, som ofte giver anledning til tvivl om ansvarsfordelingen.

De viste eksempler er baseret på domspraksis. Det er derfor sandsynligt, at en eventuel retssag vil få samme udfald.

Få overblikket: Klik her, og se hvordan de forskellige selskaber dækker dig samt deres priser

Infografik der viser, hvem der har ansvar i et trafikuheld

Trafikuheld ved venstresving

Hvis du skal svinge til venstre og markerer denne hensigt i retmæssig tid, men i svinget støder sammen med en overhalende, vil I skulle dele ansvaret for ulykken ligeligt. Har du derimod ikke givet tegn til sving, vil du alene have ansvaret.

Hvis du er ved at dreje ind i en privat indkørsel, vil du også alene sidde med ansvaret.

Kører du på en vej med spærrelinje, der kun er brudt til svingning, og du i svingningen støder sammen med en overhalende, vil det være denne, der har det fulde ansvar.

Sker der et trafikuheld, som følge af at du støder sammen med en modkørende i et kryds i det i begge svinger til venstre, skal i dele ansvaret lige over.

Trafikuheld ved påkørsel af holdende

Hvis du rammer en bil, der holder lovligt parkeret i vejsiden på en offentlig vej, vil du have det fulde ansvar for den skade, du laver. Det gælder også hvis bilen holder i nødsporet på en motorvej. I lygtetændingstiden kræver det dog at den holdende er tilstrækkeligt belyst.

Det betyder altså også, at hvis andre rammer din bil, mens den holder parkeret, vil det være dem der skal dække skaden. Det er dog langt fra en garanti, at ham klovnen foran Bilka i Hillerød vil lægge sit nummer til dig og tager ansvaret.

Hvis du har fået en Bilka bule, har vi lavet en guide til hvad du nu skal gøre.

Trafikuheld ved sammenstød med modkørende

Ender du i et trafikuheld med din modkørende som følge af et sammenstød, vil I oftest skulle dele ansvaret lige. Det kræver dog, at der ikke er bevis for, at en af jer har overskredet vejmidten eller en fuldt optrukken linje.

Ved sammenstød mellem bakkende deles ansvaret altid ligeligt, uanset situationen da i støder sammen.

Ansvar ved påkørsel bagfra

Hvis et køretøj i sin manøvre er skyld i, at en anden bil må bremse op, og denne derfor bliver påkørt bagfra, vil den bagfrakommende, og den der lavede manøvren, dele ansvaret.

Det kunne eksempelvis være, at en bil foran dig påbegynder en parallelparkering, der tvinger dig til at bremse pludseligt op. Hvis du bliver påkørt af en bagfra, vil du altså være uden ansvar.

Det gælder også, hvis du bliver nødsaget til bremse af hensyn til andre trafikanter, hunde eller større dyr.

Bremser du uden trafikal årsag, eller af hensyn til katte, fugle eller andre mindre dyr og du af denne grund bliver påkørt bagfra, vil i skulle dele ansvaret lige.

Trafikuheld i højresving  

Er du ved at svinge til højre, da du støder sammen med en højre om overhalende, vil du have to tredjedele ansvar og den anden bilist vil have en tredjedel.

Hvis den overhalende er en knallert eller en cykel, vil du dog have det fulde ansvar.

Trafikuheld ved sammenfletning

Hvis der sker et trafikuheld, hvor sammenfletningsreglerne fra færdselslovens §18 stk. 3 og 4 gælder, vil bilerne dele ansvaret lige. Det gælder sammenfletning i forbindelse med tilkørselsbaner, reduktion af antal vognbaner og sammenløb af vejbaner.

Det vil altså sige, at hvis du i sammenfletningen, på tilkørselsbanen til motorvejen, støder sammen med en bagfrakommende vil i, i de fleste tilfælde, skulle dele ansvaret lige.

Ansvar i harmonikasammenstød

Klarer du sammenfletningen til motorvejen skadesfrit, er der et nyt type uheld, du skal være opmærksom på. Køer på motorvejen er svære at undgå, hvad end det sker som følge af myldretidstrafikken eller biluheld.

I sidstnævnte tilfælde opstår køerne dog ofte meget pludseligt, og der kan derfor være risiko for såkaldte harmonikasammenstød.

Hvis en bil kører ind i en forankørende, og det kan bevises, at dette er skyld i andre forankørende skubbes ind i hinanden, vil det alene være den bagerste bilist, der har ansvaret.

Er dette ikke tilfældet, vil situationen være en anden. Sker den første bils opbremsning af en trafikal årsag, vil denne være ansvarsfri. Alle køretøjer derefter vil skulle dække skaden på eget forparti samt skaden på forankørendes bagparti.

Læs også: Hvad koster det at forsikre min Toyota Aygo eller Ford Fiesta?

Hvordan er du dækket?   

Har du kun den lovpligtige ansvarsforsikring, vil du kun være dækket for den skade du påfører andre i et trafikuheld. Deles ansvaret ligeligt, vil den anden bilists forsikring dog dække skaden på din bil.

Har du alene ansvaret, vil du dog selv skulle punge ud for at betale for reparation af din bil. Dette er bare et eksempel på, hvornår en ansvarsforsikring ikke dækker.

Hvis du har en kaskoforsikring, vil denne i langt de fleste sammenstød dække alle dine skader i biluheldet. Det inkluderer altså både skaden, du påfører andre biler, og den eventuelle skade på din egen bil fra trafikuheldet.

Det er her værd at bemærke, at selvom du er dækket af forsikring, vil du i langt de fleste tilfælde skulle betale en selvrisiko ved skade på anden bil.

Denne vil som regel være på mellem 0 og 10.000 kroner, og er en du har sat, da du tegnede din forsikring. Hos Mondux har eksemeplvis kun mulighed for at vælge en selvrisiko på 5000 kroner, hvor du hos Nem Forsikring har ni valgmuligheder med 0 kroner som den laveste og helt op over 20.000 kroner som den højeste. Vi har i en tidligere analyse vist, hvordan din selvrisiko påvirker prisen på din bilforsikring.

Hvis du er heldig nok til at have opnået status af elitebilist, er det ikke sikkert at en skade fra et trafikuheld vil påvirke prisen på din bilforsikring. Er det dog ikke tilfældet, er det meget muligt, at dit forsikringsselskab vil sætte prisen op som følge af en skade.

Du kan her se, hvad der skal til, for at du kan blive elitebilist.

Det kan derfor være en overvejelse værd, selv at betale for udbedring af skaden, hvis den ikke er så stor. Du kan også her se, hvordan du nemt kan fjerne en blød bule med en svupper og kogende vand.

Leder du efter Bilforsikring?

Du kan spare op til 3.000 kr. om året hvis du vælger den rigtige bilforsikingspakke