Menu

Bilforsikring

Dækker forsikringen, hvis en anden kører galt i min bil?

Af Andreas Pedersen | Senest opdateret 5. September 2017 | Læsetid: 12 minutter

en anden kører galt i min bil

Hvem er dækket af din bilforsikring?

Skal du låne din bil ud til din partner, ven, dit barn eller en helt tredje, og er du i tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis vedkommende laver en skade på din bil? Det vil vi fortælle dig alt om i det følgende! Du kan også blive klogere på, hvordan forsikringen dækker, hvis du kører galt i en andens bil.

Faste brugere

Flere af de faktorer, der påvirker prisen på bilforsikring, er relateret til forsikringstageren. De inkluderer hovedsageligt dennes alder og anciennitet, som tilsammen siger noget om forsikringstagerens erfaring og dermed skadesrisiko.

Det er derfor vigtigt at opgive til forsikringsselskabet, hvis der er andre faste brugere af bilen, da dette kan have stor indflydelse på risikovurderingen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du skriver andre ind som brugere i din police, vil prisen i de fleste tilfælde også fastsættes på baggrund af dem.
Se den komplette liste: 14 faktorer der påvirker prisen på bilforsikring

Ægtefælle eller samlever

Alene det, at der tale om ægtefælle eller samlever på samme folkeregisteradresse, gør ingen forskel i præmieberegningen eller i udbetaling af erstatning. Det gælder også selvom bilen overvejende benyttes af den ægtefælle eller samlever, som ikke står registreret som fast bruger i policen.

Men der er andre faktorer, der spiller ind på prisen. For eksempel er førerens alder afgørende. Det kan dog være en god idé at tage kontakt til dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan du er forsikret, hvis du og din ægtefælle jævnligt deler bil.

Hjemmeboende børn

Hjemmeboende børn må gerne benytte familiens bil, men er den unge en fast bruger af bilen, skal forsikringsselskabet have det at vide. Den unge behøver ikke stå som ejer af bilen eller som forsikringstager, men skal skrives på policen som fast bruger.

Det vil ofte udløse en højere forsikringspræmie, da den unge endnu ikke har optjent år med skadefri kørsel, som normalt betyder en lavere forsikringspræmie. Dit barn vil dog ikke optjene anciennitet og må starte på dyreste præmietrin den dag, han eller hun selv køber sin første bil.

“Alle selskaber har som udgangspunkt en forhøjet selvrisiko, hvis et barn får en skade, mens de kører i forældrenes bil”

– Kristian Pitzner-Jørgensen, direktør i Samlino.dk

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at selvrisikoen vil være forhøjet, hvis dit barn laver en skade, når han/hun kører i en andens bil. Hos nogle selskaber stiger selvrisikoen til det dobbelte, hvis skaden forårsages af en fører under en bestemt alder (oftest omkring 25).

Se i tabellen nedenfor hvilke betingelser, der gælder hos dit selskab.

Hvis barnet forårsager en skade
Selskab Selvrisiko
 Codan Dobbelt (Mindst 3480 kroner og højest 23.201 kroner)
 Gjensidige Forsikring Dobbelt (Mindst 3900 kroner)
If Skadesforsikring Øges med 5000 kroner
Alka Øges med 5000 kroner
GF Forsikring Øges med 5754 kroner
Købstædernes Forsikring Øges med 6500 kroner
Vardia Øges til 6000 kroner. Hvis den i forvejen er på dét eller mere, øges den ikke.
Next Øges med 5000 kroner
Tryg Øges med 3000 kroner
Alm. Brand Øges til 6000 kroner
Topdanmark Øges til 7445 kroner

Betingelser hentet januar 2017

“Ung fører” tilkøb

Hos flere forsikringsselskaber, heriblandt Alm. Brand, Topdanmark, Tryg og Gjensidige, tilbydes et tilkøb til bilforsikringen kaldet “ung fører”. Med dette tilkøb vil der ikke være en forhøjet selvrisiko, i tilfælde af at dit barn laver en skade.

Derudover vil barnet også under forskellige betingelser kunne optjene anciennitet i det pågældende selskab. Eksempelvis vil dit barn kunne optjene et års anciennitet for hvert år, de kører skadefrit i din bil.
Få det store overblik: Alt du skal vide om bilforsikring til unge

Uden dækning

Hvis du ikke har givet de korrekte oplysninger til dit forsikringsselskab, kan du risikere at stå helt eller delvist uden dækning, hvis der sker et uheld. Det kan eksempelvis være, hvis du ikke har registreret en fast bruger i din police, eller dit barn tegner en bilforsikring i dit navn – det er nemlig muligt at tegne bilforsikring i andens navn, hvorved dit barn for eksempel vil kunne optjene anciennitet.

Du risikerer også, at dit forsikringsselskab politianmelder dig, og du kan i værste tilfælde ende med en dom for bedrageri.

Derfor er det vigtigt, at du opdaterer din bilforsikring og eventuelt går ind og sammenligner priserne på bilforsikring, når der sker store ændringer i dit liv, som for eksempel hvis du flytter adresse eller får en partner, som også skal bruge bilen på fast basis.
Læs også: Hvad koster det at forsikre min Toyota Aygo eller Ford Fiesta?

Betingelser

Som udgangspunkt er det den, som lider et tab (bilejeren), der skal bære tabet. Hvis følgende fire betingelser er opfyldt, vil det dog være skadevolder (føreren af bilen), der er ansvarlig for at udbedre det økonomiske tab, som skaden har medført bilejeren:

– Der skal foreligge et ansvarsgrundlag hos skadevolderen (føreren af bilen)
– Der skal være en årsagsforbindelse mellem handlingen/den undladte handling og skaden/tabet
– Skaden og tabet skal have været påregnelig for skadevolderen
– Skadelidte (bilejeren) skal have lidt et økonomisk tab

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt jf. Erstatningsansvarsloven (lbkg. nr. 885 af 20/09/2005), har du krav på erstatning.

Erstatning

Reglen for erstatning er, at du skal stilles, som om skaden ikke var indtrådt. Det vil sige, at skadevolderen skal betale din selvrisiko på bilforsikringen – typisk drejer det sig om 2.000-4.000 kroner – nogle gange mere.

Resten af skaden vil så blive dækket af dit forsikringsselskab i tilfælde af, at du har tegnet en kaskoforsikring. Hvis du udelukkende har en ansvarsforsikring, er du ikke dækket, da ansvarsforsikringen udelukkende dækker de skader, du forvolder andre køretøjer, bygninger og personer.

Kaskoforsikringen derimod dækker skader på din egen bil, som følge af uheld, brand eller tyveri.

Er jeg forsikret, når jeg kører en andens bil?

Mange danskere føler sig usikre på hvordan og hvad, deres bilforsikring dækker. At komme med et entydigt svar på hvorvidt, du er forsikret, når du kører en andens bil, er en kompleks størrelse. Som udgangspunkt er skaderne du forårsager, når du kører i en andens bil, altid forsikrede.

For forsikringen følger som oftest bilen, og ikke føreren. Men det er vigtigt at være opmærksom på detaljerne, for det er ikke helt enkelt. Hvis bilen er kaskoforsikret, vil du blot skulle betale forsikringens selvrisiko. Er bilen derimod kun ansvarsforsikret, vil forsikringen kun dække skader på andre trafikanter og altså ikke den bil, du har været fører af.

Havner du i en ulykke, vil du med andre ord både skulle betale selvrisikoen for at få udbedret skaderne, du har påført andre, og betale til reparationen af den bil, du har kørt.

Husk også, at det er dit ansvar at kontrollere, om bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det vil sige, at du skal sikre dig at bremser, styretøj og lygter virker forsvarligt og opfylder lovens krav.

Danskerne er usikre på deres bilforsikring

Det kan være svært at finde ud af hvilken forsikring, der dækker, hvis man kommer ud for en ulykke. Så hvis du synes, det er svært at finde op og ned i forsikringspolicerne, er du ikke den eneste. Rigtig mange har det på samme måde! Ifølge en undersøgelse TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring, har danskerne generelt svært ved at forstå deres bilforsikringer.

Hver anden tror nemlig fejlagtigt, at kaskoforsikringen dækker mere end den gør, og mange bytter helt rundt på ansvars- og kaskoforsikringen.
Læs også: Mobilabonnement med musik? Her får du det billigste
Derfor er det heller ingen overraskelse, at det kun er 2/3 af danskerne der svarer ja til, at de har en ansvarsforsikring. Til trods for at det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for sin bil, svarer blot 68 %, at de har denne forsikring, mens hele 86 % svarer, at de har kaskoforsikring.

Det er en tydelig indikator på, at bilforsikring er et emne, som efterlader folk med en tvivl og forvirring. Når så mange har svært ved at gennemskue, hvilke bilforsikringer de har, og hvad de egentlig dækker. I TNS Gallups undersøgelse, har de set på hvordan folk mener, de er dækkede ind af deres bilforsikring.

Men et område, der ikke er afdækket i undersøgelsen, er netop spørgsmålet om hvorvidt man egentligt er dækket af sin bilforsikring, hvis man kører galt i en andens bil, eller nogen kører galt i ens bil.

Hvis du også er usikker på bilforsikring, bredbånd og andet privatfinans, kan du med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor du hver uge vil modtage nyheder, tips og guides lige i din indbakke!

Leder du efter Bilforsikring?

Du kan spare op til 3.000 kr. om året hvis du vælger den rigtige bilforsikingspakke